Obec Važec
Važec

Hodnotiaca správa za rok 2007

Vážení členovia ČK, vážení hostia, milí priatelia...

... každoročne sa v prvých mesiacoch nového roka sa schádzame na hodnotiacich schôdzach, aby sme bilancovali všetko dobré i zlé, čo nám upynulý rok priniesol a ayb sme si vytýčili pre nastávajúci rok nové úlohy a predsavzatia.

Všetky naše úspechy ale i neúspechy sú pre nás odrazovým mostíkom pre ďalšiu prácu v prospech našej dediny, pre tých, ktorí našu pomoc očákavajú. Veľa času by bolo treba na to, aby som vymenovala všetko čím sa ČK pričinil o dobro iných. Spomeniem len napríklad koľko ľudí naučil poskytovať prvú pomoc a tým zachránil stovky životov, organizuje bezpríspevkové darcovstvokrvi, organizuje finančné a materiálne zbierky pre tých, ktorým prírodný živelspôsobil veľké škody, zriaďuje domovy dôchodcov a iné sociálne zariadenia. Aj náš miestny spolok hľadá spôsoby a cesty ako svojim spoluobčanom prejaviť spolupatričnosť, humánne cítenie a ako im pomôcť.
Prostredníctvom MR informujeme o možnosti absolvovania rekvalifikačného kurzu opatrovateľky, ktorého absolventi môžu pracovať doma, ale aj v zahraničí, dokonca ČK môže sprostredkovať aj prácu, pretože uzavrel dohodu s Rakúskym ČK o zamestnávaní opatrovateliek v rakúskych domácnostiach, ďalej sa mal otvoriť masérsky kurz.Tieto kurzy by sa absolvovali v LM na Územnom spolku SČK Liptov, ktorý ich aj organizuje. Organizuje sa aj školenie a doškoľovanie dobrovoľných zdravotníkov SČK. V prípade väčšieho záujmu sa kurz môže uskutočniť aj v našej obci. Záchrana života je veľmi cenná vec, preto je potrebné , aby sme sa naučili poskytnúť odbornú prvú pomoc. Nikdy nevieme kedy, sa nám môže zísť. Život je totiž nevyspytateľný.
Ďalej pomáhame získavať dobrovoľných darcov krvi, hlavne z radov mládeže. Darinka Halčinová, ktorá je referentka pre darcovstvo krvi spolupracuje s mládežou, ale nedarí sa jej v získavaní nový darcov krvi tak, ako by sme si to predstavovali. V roku 2007 darovali krv títo darcovia:
- Ján Bartko č.665 jedenkrát - Marek Ilavský č.310 jedenkrát
- Mário Čipka č.93 dvakrát - Jaroslav Križan č. 382 dvakrát
- Ľubomír Čupka č. 28 trikrát - Peter Profant č. 424 jedenkrát

 

                                                                                    Anna Lučanská

Dátum vloženia: 12. 3. 2009 11:07
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 2. 2020 11:08
Autor:
Mapa