Menu
Obec Važec
Važec

Citované z kroniky

Kronikár o sebe ( dňa 13.02.1937 )

 

Uznesením Obecného zstupiteľstva zo dňa 27.03. 1933 bol som ja, Ján Hála akademický maliar vo Važci, poverený vedením kroniky tunajšej obce...

Obyvatelia - dľa posledného sčítania ľudu zo dňa 1. decembra 1930 je v obci 2546 obyvateľov. Z toho je 2532 národnosti slovenskej, 1 nemeckej, 2 maďarskej a 11 inej. Dľa náboženského vyznania je 2217 evanjelikov dľa aug. vierovyznania, 291 rímskych katolíkov, 19 izraelitov, 19 bez vyznania. Obytných domov má obec tohoto času 530.

Živnosti - veľká väčšina obyvateľstva živí sa roľníctvom, časť je zamestnaná pri železnici ako robotníci na trati, brzdári, batožníci, sprievodcovia vlakov, telegrafisti a iní. Veľká čiastka obyvateľstva je odkázaná na príležitostnú robotu v lesoch pri dreve a inde. Zo živnostníkov sú tu : 2 kováči, 2 pekári, 2 mäsiari, 4 stolári, 1 holič, 4 obuvníci, 2 inštalatéri, 1 hrnčiar. Sú tu 3 obchody s miešaným tovarom, 4 hostince, 1 hotel, 3 mlyny, 3 trafiky. Pri jednom mlyne na Čiernom je píla.

Lekár - lekára v obci niet, ale dva dni do týždňa ordinuje v miestnosti Červeného kríža obvodný lekár t. času Dr. Pulman Ján. Každú nedeľu ordinuje v svojej filiálnej ordinácii zubný technik z Popradu.

Do lekárne pre lieky chodia obyvatelia do Popradu, do L.Hrádku, Lipt. Sv. Mikuláša a inde.

Úrady -  Okresný úrad a lesný úrad je v Lipt. Sv. Mikuláši. V obci je notársky úrad a toho času i expozitúra pozemkovej knihy od okresného sôdu v Lipt. Hrádku. Je tu i četnícka stanica, poštový a telegrafný úrad, rozumie sa i s telefonom. Listonoš v každý robotný deň roznáša poštové zásielky. Farský úrad pre občanov ev.a.v. je v obci, farský úrad pre rím.katolíkov je v Štrbe, lebo miestny katol.cirkevný zbor je fíliou sboru v Štrbe.

Školy - V obci sú dve ľudové školy : osemtriedna ev.a.v. škola a dvojtriedna  ( od roku 1934 ) r. katolícka (predtým jednotriedna). Do meštianskej školy chodia deti do Liptovského Hrádku a do Lipt. Sv. Mikuláša vlakom.

Važec-letovisko - Obec Važec je horské mestečko a ako také sa vyznačuje čistým, zdravým ovzduším. Preto sa stáva rok od roka viac letoviskom četných obyvateľov veľkých miest, hlavne Prahy, Bratislavy, Ostravy. Pravda, nemá hneď za humnami lesy, ale jeho výhodná poloha pri hlavnej trati a blízkosť Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Liptovských hôl, vyvažuje tento nedostatok.

Svojráz ľudu - Važťania vyznačovali sa od dávna svojim silným charakterom oproti obyvateľom už i susedných obcí a ostatného bližšiehoí - ďalšieho okolia. Neúrodná tvrdá pôda, ťažká práca na neju, chladné a drsné podnebie uhnietly jeho - Važťanovu-pevnú povahu. Už nárečie tunajšie je odlišné od susedných krajov svojou tvrdosťou a jadrnosťou. Nielen to, ale aj i celý život tunajšieho sedliaka vzal na seba osobitnú a svojskú tvárnosť. Poloha v horách nedopúšťala, aby sa odkladaly storočné tradície, takže zachovaly sa ešte do nedávna všetky zvyky a obyčaje...

Pamätná kniha obce Važec vedená od roku 1937 - citované -
( neprešlo gramatickou ani jazykovou úpravou - originál )


 

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa