Obec Važec
Važec

Folklórne združenie STRÁNE

Stráne VažecHajduk

Rod interpretov: mužský

Tradičná funkcia tanca: zábavová Tanečná príležitosť spojená s tancom, obyčaje výročného cyklu, zábavy.

Tanec odzemkového charakteru sa vo Važci vyskytoval v skupinovej i sólovej forme. V skupinovej forme sa tancoval v kruhu. Tanečníci striedajú oddychové motívy (perovaná chôdza po kruhu, jednokročka) s náročnejšími odzemkovými motívmi. Často používajú valaské motívy. Na zázname tancujú s palicami. Pri sólových predvádzaniach ukazujú svoju improvizačnú šikovnosť, tanečnosť a fyzickú zdatnosť. Tanec sa tancoval s palicou alebo valaškou

Verbunk

Podskupina: kruhový tanec

Rod interpretov: mužský a ženský

Tradičná funkcia tanca: zábavová tanečná príležitosť spojená s tancom, tanečné zábavy, tanečné príležitosti spojené s obyčajmi životného a výročného cyklu (rodinné a kalendárne obyčaje), odchod na vojnu.

Tanec si rozkazujú dievčatá a začínajú kráčať perovanou chôdzou po kruhu v protismere hodinových ručičiek za spevu. Chlapci utvoria vonkajší polkruh okolo dievčat. Robia oddychové motívy (jednokročka). Postupne sa pridávajú cifrovaním okolo dievčat a vytvárajú vonkajší kruh. Dievčatá pridávajú dvojkročkový motív s podupom držia sa vo vnútornom kruhu za ruky. V závere kruh rozkrútia v protismere hodinových ručičiek v hladkom krútení. Mládenci improvizovane cifrujú vo vonkajšom kruhu okolo dievčat. Zaujímavosťou je, že tento tanec si vo Važci rozkazovali ženy. V minulosti sa vyskytoval aj ako párový Verbunk.

Valčík, polka, čardáš

Podskupina: valčík, polka, na základe krútivého tanca

Rod interpretov: mužský a ženský

Zábavová tanečná príležitosť spojená s tancom: zábavy, obyčaje rodinného cyklu (krstiny, svadby. Obľúbené typy tancov nového štýlu, tancujú sa aj dnes na zábavách a rodinných udalostiach vo Važci. Tanečníci najmä zo staršej generácie pri nich využívajú aj motívy z tradičného tanca napr. krútenie do krutu v čardáši. Pri valčíku a polke dodržiavajú "valčíkové držanie" (polozatvorené). Pri valčíku používajú základný premenný valčíkový krok, pri polke využívajú aj valaské motívy.

Mapa