Menu
Obec Važec
Važec

Rok 2024

Zverejňovanie majetku v zmysle zákona 211/2000, § 5, ods.6

pozemok registra C KN, p.č. 442/2 záhrada o  výmere 344 m

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

pozemok registra C KN, p.č. 443/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

pozemok registra C KN, p.č. 443/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

pozemok registra C KN, p.č. 443/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

pozemok registra C KN, p.č. 443/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

pozemok registra C KN, p.č. 444/1 záhrada  o výmere 486 m2

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

stavba ( bytový dom ), s.č. 538 na pozemku C KN 443/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 148 m2

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

stavba ( bytový dom ), s.č. 1061 na pozemku C KN 443/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2

V 343/2024 zo dňa

23.02.2024, LM

kúpno predajná zmluva

kupujúci :

Eva Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Važec

 

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa