Obec Važec
Važec

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady

Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)


Vybavuje

Evidencia obyvateľstva - Adriana Ilavská

Kontakt
tel.: 044 / 5294 121
e-mail: obecvazec@obecvazec.sk

Doba vybavenia : na počkanie

Poplatok : bez poplatku

 
Zverejnené 13.6.2012 -ai-
Aktualizované 06.04.2021
Mapa