Važec - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

covid

Aktuálne COVID - 19

Dátum: 30. 9. 2020

zákaz zhromažďovania nezamieňajte so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktoré sú zakázané v celom rozsahu a ktorých obsahové znenie upravuje opatrenie ÚVZ SR ( aktuálne do 30 os. svadby, krsty , kary) od 15.10.2020 1 os. na 15 m2.

Aktuálne Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 01.10.2020

upozornenie

Stavebný úrad Važec

Dátum: 14. 10. 2020

upozorňuje občanov, že od 21.10.2020 až do odvolania bude z dôvodu práceneschopnosti pracovníčky zatvorený.

ošípané

Výnimka na registráciu ošípaných

Dátum: 14. 10. 2020

Registrácia možná do 23.10.2020.
Postup registrácie uvedený na stránke www.svps.sk, sekcia novinky a aktuálne informácie zo dňa 22.01.2019

upozornenie

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš oznamuje

Dátum: 6. 10. 2020

Pred absolvovaním plánovaného operačného zákroku požaduje okrem klasických predoperačných vyšetrení priniesť so sebou aj potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.
Zároveň Vás upozorňujeme, že okres Liptovský Mikuláš od 1. októbra 2020 je zaradený podľa korona semaforu do červenej zóny.
Po zhodnotení epidemiologickej situácie v okrese neodporúčame organizovať hromadné podujatie pre seniorov v akomkoľvek počte. Obyvateľstvu odporúčame prehodnotiť organizovanie rodinných osláv, posedení, nakoľko je tu predpoklad zvýšeného rizika komunitného šírenia tejto choroby.

voda

Kvalite pitnej vody v Liptove

Dátum: 1. 10. 2020

Stanovisko vedenia Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na médiami šírené nepravdivé informácie o kvalite pitnej vody v Liptove

SOBD

Sčítanie obyvateľov 2021

Dátum: 30. 9. 2020

Štatistický úrad realizoval minulý týždeň pilotné zisťovanie pre Sčítanie Obyvateľov 2021 s cieľom otestovať prácu s formulárom pre ostrú prevádzku elektronického sčítania. Pilotné zisťovanie sa realizovalo minulý týždeň a bude prebiehať aj počas druhého novembrového týždňa. Viac TU https://www.zmos.sk/prebieha-pilot-pre-scitanie-obyvatelov-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

vývoz

Upozornenie k vývozu TKO

Dátum: 22. 9. 2020

Spoločnosť Brantner upozorňuje občanov, že pri vývoze tuhého komunálneho odpadu bude okrem kuka nádoby vysypané max. jedno vrece, ktoré bude priložené. Žiadame občanov, aby zodpovednejšie triedili komunálny odpad a nehádzali zložky odpadu, ktoré sa musia separovať ako plasty, sklo, kovy. Zároveň dôrazne upozorňujeme občanov, aby do kuka nádob nevhadzovali drobný stavebný odpad a zeminu. Pracovníci spoločnosti Brantner preto upozorňujú občanov, že smetná nádoba, v ktorej sa budú nachádzať zložky odpadu ako plasty, sklo , drobný stavebný odpad, stavebný polystyrén nebude vysypaná.

odstávka

Prerušenie dodávky el.energie

Dátum: 4. 9. 2020

dňa 29.09.2020 v čase od 7:40 do 16:00 hod.
dňa 14.10.2020 v čase od 8:30 do 13:30 hod.
dňa 27.10.2020 v čase od 7:30 do 16:30 hod.
Zoznam nehnuteľností uvedený v prílohe.

Nadácia pre podporu Rodiny ŽSK 1

Nadácia pre podporu Rodiny ŽSK

Dátum: 26. 8. 2020

Ak poznáte občanov obce, ktorí by potrebovali pomoc v náhlych ťažkých a tragických situáciách posuňte im túto informáciu.

pozemkové úpravy

Začatie pozemkových úprav v k.ú. Važec

Dátum: 13. 8. 2020

Prípravné konanie pozemkových úprav číslo 5644/2020-3010 v k. ú. Važec

#

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 13. 8. 2020

Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín 1

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

Dátum: 13. 7. 2020

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 24. 6. 2020

Štatistický úrad SR 1. júna 2020 spustil prvú fázu najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 1. 6. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.