Obec Važec
Važec

Činnosť Červeného kríža v roku 2015

V roku 2015 Miestny spolok Slovenského červeného kríža ocenil darcov krvi. Tento rok si pamätný list a malý darček ako poďakovanie za ušľachtilý čin prevzalo 33 darcov.

Taktiež spolok opäť zorganizoval súťaž o najkrajšiu záhradku, ktorú vyhrala Základná škola s Materskou školou. Predsedníčka MS SČK Anna Lučanská zdôraznila, že v obci nachádzajú veľa pekných záhradiek a tú školskú sa rozhodli vyzdvihnúť aj z motivačného hľadiska. Pri príležitosti dňa učiteľov zorganizoval Miestny spolok slávnosť venovanú pedagógom kde ich potešili programom deti zo súboru Podkrivánček a dievčatá z krúžku aerobik. Poďakovaním učiteľov za ich prácu bol kvietok a malou odmenou pozvanie na obed a príjemné posedenie. Spolok sa taktiež aktívne zapojil do rozdávania balíčkov deťom na Mikuláša. Okrem balíčkov pripravili v spolupráci s Rodičovským združením ZŠsMŠ program, na ktorom sa predstavili deti z Detského folklórneho súboru Podkrivánček a deti z krúžku aerobiku.

Dátum vloženia: 5. 12. 2016 11:05
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 2. 2020 11:06
Autor:
Mapa