Obec Važec
Važec

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 6. 2022

18/2022

Objednávka na vývoz VOK s bioodpadom

1 000,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

7. 6. 2022

17/2022

Objednávka na vývoz VOK s bioodpadom a drobným stavebným odpadom

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

31. 5. 2022

16/2022

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

27. 5. 2022

15/2022

Objednávka na službu spojenú s procesom verejného obstarávania na zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

180,00 EUR

ACQUISITION s.r.o., Kvetná 5417/64, 934 01 Levice

Obecný podnik Važec, p.o.

14. 5. 2022

14/2022

Objednávka na vývoz VOK s bio odpadom

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

11. 5. 2022

13/2022

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

3. 5. 2022

12/2022

Objednávka na služby spojené s prípravou a predkladaním súhrnných správ v zmysle zák. 343/2015Z.z. o

180,00 EUR

eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec, p.o.

25. 4. 2022

11/2022

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom pri Dome smútku

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

31. 3. 2022

10/2022

Objednávka na pristavenie VOK na zber nadrozmerného odpadu

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

28. 3. 2022

09/2022

Objednávka na vývoz VOK s drobným stavebným odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

23. 3. 2022

08/2022

Objednávka na nákup reproduktorov na miestny rozhlas

600,00 EUR

ELMIKO Elektroakustika, 439, 916 11 Bzince pod Javorinou

Obecný podnik Važec, p.o.

18. 3. 2022

7/2022

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

9. 3. 2022

6/2022

Objednávka na preloženie VOK z areálu hasičskej zbrojnice na ulicu Múrnu

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

3. 3. 2022

5/2022

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

9. 2. 2022

04/2022

Objednávka na službu-dovoz posypového materiálu

200,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

7. 2. 2022

03/2022

Objednávka na nakladač na odpratanie snehu z miestnych komunikácií

500,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

25. 1. 2022

02/2022

Objednávka na vývoz VOK s drobným stavebným odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

25. 1. 2022

01/2022

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na orezanie krovín

200,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

14. 12. 2021

46/2021

Objednávka na odvoz a vývoz VOK s komunálnym a drobným stavebným odpadom

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

7. 12. 2021

45/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

180,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec

2. 12. 2021

44/2021

Objednávka na službu traktorom na dovoz posypu na MK

120,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

19. 11. 2021

43/2021

Objednávka na vývoz VOK s bio odpadom

750,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

11. 11. 2021

42/2021

objednávka na dovoz posypového materiálu

120,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

29. 10. 2021

41/2021

Objednávka na mulčovanie trávnatej plochy na obecnom cintoríne

150,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

29. 10. 2021

40/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

180,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

29. 10. 2021

39/2021

Objednávka na odvoz konárov z obecného cintorína

80,00 EUR

Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

25. 10. 2021

38/2021

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym zmesovým odpadom

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

19. 10. 2021

37/2021

Objednávka na vývoz VOK so stavebným a bio odpadom

1 500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

14. 10. 2021

36/2021

Objednávka na ošetrenie stromov na ul Vyšnej

500,00 EUR

QERCUS-ARBOR Ľubica, 059 71 Ľubica

Obecný podnik Važec, p.o.

14. 10. 2021

35/2021

Objednávka na ošetrenie stromov na obecnom cintoríne

500,00 EUR

QERCUS-ARBOR Ľubica, 059 71 Ľubica

Obecný podnik Važec, p.o.

1. 10. 2021

34/2021

objednávka na vývoz VOK s komunálnym a bio odpadom

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

13. 9. 2021

33/2021

Objednávka na pristavenie a vývoz VOK na nadrozmerný odpad

1 200,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

13. 9. 2021

32/2021

Objednávka na odvoz VOK s BIO odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

30. 8. 2021

31/2021

Objednávka na vývoz VOK so stavebným odpadom a bio odpadom

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

30. 8. 2021

30/2021

Objednávka na plošinu na výrub krovín

350,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

4. 8. 2021

29/2021

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom pri miestnom cintoríne

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

4. 8. 2021

28/2021

Objednávka na traktor na dovoz kameniva na údržbu komunikácií

120,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

29. 7. 2021

27/2021

Objednávka na traktor na prevoz polámaných konárov z obecného cintorína

120,00 EUR

Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

27. 7. 2021

26/2021

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym, stavebným a bio odpadom

1 000,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

21. 7. 2021

25/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

190,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

19. 7. 2021

24/2021

Objednávka na traktor s mechanickou metlou na zametanie MK

190,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

12. 7. 2021

23/2021

Objednávka na vývoz VOK s bio odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

12. 7. 2021

22/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

180,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

28. 6. 2021

21/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu miestneho rozhlasu

180,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

28. 6. 2021

20/2021

Objednávka na mulčovanie cintorína a verejných plôch v obci

500,00 EUR

Urbár, pozemkové spoločenstvo, Štefana Rysuľu 341, 032 61 Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

23. 6. 2021

19/2021

Objednávka na vývoz VOK so stavebným odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

21. 6. 2021

18/2021

Objednávka na odvoz a vývoz VOK s komunálnym a bio odpadom

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

14. 6. 2021

17/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu-orezanie drevín pri MK

180,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

1. 6. 2021

16/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na údržbu verejnej zelene-orezanie stromov

200,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

25. 5. 2021

12/2021

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu miestneho rozhlasu

180,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec, p.o.

18. 5. 2021

11/2021

Objednávka na dovoz štrku na úpravu miestnej komunikácie Múrna

360,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

7. 5. 2021

10/2021

Objednávka na vývoz VOK s bio odpadom

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

22. 4. 2021

9/2021

Objednávka na odvoz VOK s drobným stavebným odpadom a BIO odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

15. 4. 2021

8/2021

Objednávka na nákup reproduktorov na miestny rozhlas - 8 ks

500,00 EUR

ELMIKO Elektroakustika, 439, 916 11 Bzince pod Javorinou

Obecný podnik Važec, p.o.

12. 4. 2021

7/2021

Objednávka na dovoz VOK na nadrozmerný odpad

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec, p.o.

1. 4. 2021

6/2021

Objednávka na traktor s mechanickou metlou na zametanie miestnych komunikácií

200,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec, p.o.

10. 2. 2021

4/2021

Objednávka na traktor s prívesom na dovoz posypového materiálu na MK

120,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

26. 1. 2021

3/2021

objednávka na preverenie finančných výkazov za rok 2020

700,00 EUR

TPA , s.r.o., 031 41 Liptovský Mikuláš

Obecný podnik Važec

15. 1. 2021

2/2021

Objednávka na teleskopický nakladač na odpratávanie snehu z chodníkov v obci

200,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

12. 1. 2021

1/2021

objednávka na dovoz posypového materiálu na MK

200,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

9. 12. 2020

44/2020

Objednávka na vývoz VOK komunálneho a drobného stavebného odpadu

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

6. 11. 2020

43/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom 800

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

6. 11. 2020

42/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

6. 11. 2020

41/2020

Objednávka na vývoz VOK s bio odpadom

500,00 EUR

Technické služby Mesta Svit

Obecný podnik Važec

6. 11. 2020

40/2020

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu Miestneho rozhlasu

180,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec

19. 10. 2020

39/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 10. 2020

38/2020

Objednávka na VOK na nadrozmerný odpad a drobný stavebný odpad

800,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

28. 9. 2020

37/2020

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na opravu verejného osvetlenia

120,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec

31. 8. 2020

36/2020

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu na orezanie stromu

120,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec

28. 8. 2020

35/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

28. 8. 2020

34/2020

Objednávka na kontajnery 1100 l 4 ks

1 275,00 EUR

Tatry Color, Hraničná 4715, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

19. 8. 2020

33/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

4. 8. 2020

32/2020

Objednávka na mulčovanie trávnatých verejných plôch a cintorína

240,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

31. 7. 2020

31/2020

Objednávka na odvoz VOK s biologicky rozložiteľným odpadom

500,00 EUR

Technické služby Mesta Svit

Obecný podnik Važec

31. 7. 2020

30/2020

Objednávka na vývoz VOK s drobným stavebným odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

31. 7. 2020

29/2020

Objednávka na 2 ks plastových kontajnerov 1100 l

700,00 EUR

TATRAGAS, s.r.o., Jesenského 201/8, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec

20. 7. 2020

28/2020

Objednávka na vysokozdvižnú plošinu120

120,00 EUR

Roman Straka, J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Obecný podnik Važec

30. 6. 2020

27/2020

Objednávka na odvoz a vývoz VOK s komunálnym odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

22. 6. 2020

25/2020

Objednávka na vypracovávanie súhrnných správ - zverejňovanie

120,00 EUR

eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina

Obecný podnik Važec

22. 6. 2020

26/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

8. 6. 2020

24/2020

Objednávka na mulčovanie verejných plôch a cintorína

210,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

23/2020

Objednávka na vývoz VOK s drobným stavebným odpadom

400,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

22/2020

objednávka na prenájom VOK na biologicky rozložiteľný odpad

400,00 EUR

Technické služby Mesta Svit

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

21/2020

Objednávka na traktor na dovoz štrku

120,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

20/2020

Objednávka na VOK na drobný stavebný odpad a nadrozmerný odpad

600,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

19/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

600,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

18/2020

Objednávka na vývoz VOK s drobným stavebným odpadom a komunálnym odpadom

600,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

17/2020

Objednávka na traktor na dovoz kameniva -údržba MK

120,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Važec

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

16/2020

Objednávka na dovoz a odvoz VOK na nadrozmerný odpad

700,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

15/2020

Objednávka na vývoz VOK s biologicky rozložiteľným odpadom

450,00 EUR

Technické služby Mesta Svit

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

14/2020

Objednávka na dovoz a odvoz VOK na nadrozmerný odpad

700,00 EUR sedemsto

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

13/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

12/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

500,00 EUR päťsto

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

11/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom

500,00 EUR päťsto

Technické služby Mesta Svit

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

10/2020

Objednávka na vývoz komunálneho odpadu

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

9/2020

Objednávka na vývoz VOK s biologicky rozložiteľným odpadom

400,00 EUR štyristo

Technické služby Mesta Svit

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

8/2020

Objednávka na odvoz VOK s komunálnym odpadom

500,00 EUR päťsto

Technické služby, 059 21 Svit

Obecný podnik Važec

5. 6. 2020

7/2020

Objednávka na vývoz VOK s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

500,00 EUR

Brantner Poprad , s.r.o. Nova 76, Poprad, 058 01 Poprad

Obecný podnik Važec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Komunálne služby

Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28 29
30 1 2 3

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa