Obec Važec
Važec

Tlačivá

Sadzobník poplatkov

Sadzobnik poplatkov na useku dopravy

Sadzobnik poplatkov na useku dopravy .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,27 kB
Stiahnuté: 203×

Sadzobnik poplatkov na useku stavebnej spravy

Sadzobnik poplatkov na useku stavebnej spravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,33 kB
Stiahnuté: 281×

Tlačivá - stavebné

Žiadosť o dadatočné povolenie stavby

ziadost_o_dadatocne_povolenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,46 kB
Stiahnuté: 430×

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

ziadost_o_predlzenie_stavebneho_povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,72 kB
Stiahnuté: 275×

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,94 kB
Stiahnuté: 224×

Žiadosť o zmenu užívania stavby

ziadost_o_zmenu_uzivania_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,77 kB
Stiahnuté: 227×

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

ziadost_o_pridelenie_supisneho_cisla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,51 kB
Stiahnuté: 340×

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,48 kB
Stiahnuté: 239×

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,35 kB
Stiahnuté: 264×

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komun.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,28 kB
Stiahnuté: 260×

Ohlásenie drobnej stavby

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,78 kB
Stiahnuté: 337×

Ohlásenie drobnej stavby - prípojka

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY - PRÍPOJKY.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,43 kB
Stiahnuté: 251×

Tlačivá - územné rozhodovania a stavebný poriadok

ccc

Žiadosť o stavebné povolenie- jednoduché stavby

Žiadosť o stavebné povolenie- jednoduché stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,11 kB
Stiahnuté: 370×

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,51 kB
Stiahnuté: 391×

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby

žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,53 kB
Stiahnuté: 264×

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,08 kB
Stiahnuté: 224×

Žiadost o povolenie na odstranenie stavby

Žiadost o povolenie na odstranenie stavby .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,42 kB
Stiahnuté: 195×

Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby studne

Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby studne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,78 kB
Stiahnuté: 233×

Žiadosť o povolenie stavby zmeny a užívania stavby

Žiadosť o povolenie stavby zmeny a užívania stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,12 kB
Stiahnuté: 256×

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projekt.dokumentacii

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projekt.dokumentacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107 kB
Stiahnuté: 272×

Vyjadrenie vlastnika susednej nehnutelnosti

Vyjadrenie vlastnika susednej nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,02 kB
Stiahnuté: 177×

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,12 kB
Stiahnuté: 254×

Tlačivá - úsek miestnych komunikácií a ver. priestranstiev

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,63 kB
Stiahnuté: 152×

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,05 kB
Stiahnuté: 153×

Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na uzávierku miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98 kB
Stiahnuté: 150×

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva

Žiadosť o povolenie na užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,45 kB
Stiahnuté: 147×

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,27 kB
Stiahnuté: 160×

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,74 kB
Stiahnuté: 159×

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva - prekopávka

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie a verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,76 kB
Stiahnuté: 154×

Tlačivá - reklamné stavby

Žiadost o kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby nad 20 m2

Žiadost o kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby nad 20 m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,36 kB
Stiahnuté: 168×

Žiadost o stavebne povolenie reklamnej stavby nad 3 m2

Žiadost o stavebne povolenie reklamnej stavby nad 3 m2 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,44 kB
Stiahnuté: 152×

Žiadost o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 20 m2

Žiadost o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 20 m2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,32 kB
Stiahnuté: 125×

Ohlasenie reklamnej stavby do3 m2

Ohlasenie reklamnej stavby do3 m2 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,67 kB
Stiahnuté: 153×

Tlačivá - daň z ubytovania

Oznnámenie o poskytovaní ubytovania

Oznnámenie o poskytovaní ubytovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,38 kB
Stiahnuté: 140×

Daň z ubytovania hlásenie

Daň z ubytovania hlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,57 kB
Stiahnuté: 161×

Tlačivá - evidencia obyvateľstva

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt

suhlas_s_prihlasenim_na_trvaly_pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,09 kB
Stiahnuté: 167×

Tlačivá - nájomné byty

suhlas_s_prihlasenim_na_trvaly_pobyt.pdf

suhlas_s_prihlasenim_na_trvaly_pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,09 kB
Stiahnuté: 148×

Žiadosť o pridelenie bytu

ziadost_na_byt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,67 kB
Stiahnuté: 162×

Zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu

zasady_k_bytom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,07 kB
Stiahnuté: 182×

Tlačivá - sociálne

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

žiadosť o zariad. pre seniorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,02 kB
Stiahnuté: 178×

Lekársky nález

lekarsky_nalez.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,21 kB
Stiahnuté: 167×

Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci v náhlej núdzi

Ziadost k poskytnutiu finančnej pomoci v čase náhlej núdze.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,39 kB
Stiahnuté: 5×

Tlačivá - oznámenie o organizovaní podujatia

Doručiť na Obecný úrad Važec najneskôr 7 dní pred konaním podujatia

Oznámenie o organizovaní kultúrneho alebo spoločenského podujatia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB
Stiahnuté: 158×

Tlačivo - majetkového priznania

vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára v zmysle čl.7 ods.1 ústavného zákona

tlačivo na podanie majetkového priznania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,54 kB
Stiahnuté: 14×

Tlačivá - financie, dotácia

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

príloha č.1 žiadosť o dotáciu_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Stiahnuté: 15×

Zúčtovanie dotácie

príloha č. 3 zúčtovanie dotácie_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,12 kB
Stiahnuté: 10×

Čestné vyhlásenie

príloha č. 2 čestné vyhlásenie_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,39 kB
Stiahnuté: 8×

Komunálne služby

December 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 1 2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13
14 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27
28 29 30 31

Návraty domov Ján Kováč

Nepoznaný Liptov

odkaz na stránku Liptov

píšu aj o nás

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obrazeg

App store

Mapa