Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zlepšenie životnej situácie rómskej komunity v obci Važec - 3.etapa

Projekt bol podporený na základe Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu

Začiatok realizácie :                            01.01.2012

Ukončenie realizácie :                       30.11.2013

Ukončenie realizácie aktivít projektu :    31.12.2012

Operačný program :                            Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os :                                        2 - podpora sociálnej inklúzie

Kód výzvy :                                            OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02

Kód žiadosti :                                       NFP 27120130866

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu :                            37 587,12 €

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku :                              35 707,76 € 

          logologo   logo  


 

August 2012

Plán a termín realizovanej aktivity: AUGUST 2012

Názov aktivity: denný tábor „Šťastné dieťa“
Cieľová skupina: deti MRK v obci Važec

Plán aktivity: denný tábor zameraný na aktívne strávenie voľného času detí MRK v obci Važec

Cieľ aktivity: Dvojdňový denný tábor pre deti z MRK zameraný na aktívne trávenie voľného času.
 1. Deň – opekačka, športové hry
 2. Deň – návšteva Komunitného centra Hlboké v Liptovskom Mikuláši

Predpokladaný počet účastníkov aktivity: 20 

Vyhodnotenie aktivity v rámci výkonu terénnej sociálnej práce s marginalizovanou rómskou komunitou v obci Važec – August 2012

Názov aktivity: denný tábor „Šťastné dieťa“
Dňa 22.08.2012 Sa zrealizovala opekačka a športové hry s deťmi z MRK. Akcie sa zúčastnilo 12 detí. Prvý deň sme strávili v prírode. Opekačka začala o 11,00 hod., potom nasledovali športové hry a deň sme ukončili výrobou darčeka pre Komunitné centrum v Hlbokom. Akcia prebehla pokojne a s veľkou spokojnosťou.

Účastníci:
1. Martinka Szkatulová
2. Mirka Szkatulová
3. Nikolas Szkatula
4. Andrejka Lacková (Ingrid)
5. Monika Lacková
6. Adam Lacko
7. Tomáš Lacko
8. Benjamín Kaločan
9. Michaela Kaločanová
10. Deniska Lacková
11. Vaneska Lacková
12. Tibor Lacko
Mgr. Martina Šeďová, Daniela Šeďová
Dobrovoľníci: Eva Šeďová, Veronika Mlynarčíková


 

DENNÝ TÁBOR " ŠŤASTNÉ DIEŤA"

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné deti
Autor: Mgr. Martina Šeďová

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné deti
Autor: Mgr. Martina Šeďová

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné deti
Autor: Mgr. Martina Šeďová

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné deti
Autor: Mgr. Martina Šeďová


 
 
22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné dieťa
Autor: Mgr. Martina Šeďová

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné dieťa
Autor: Mgr. Martina Šeďová

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné dieťa
Autor: Mgr. Martina Šeďová

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné dieťa
Autor: Mgr. Martina Šeďová


 
 
22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné dieťa
Autor: Mgr. Martina Šeďová

22.-23.augusta 2012

denný tábor Šťastné dieťa
Autor: Mgr. Martina Šeďová


 

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Elektrina
0850 111 468
0906 25 25 25
Voda
044/552 1992
0908 916 579
Verejné osvetlenie
044/5294 121
Rozhlas
044/5294 121
webygroup

Úvodná stránka