Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Viacúčelové ihrisko

Projekt zrealizovala obec Važec v rámci Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015

Implementáciu stratégie rozvoja územia prístupom LEADER realizuje MAS Horný Liptov

Skutočný začiatok realizácie projektu :     15.10.2013

Skutočné ukončenie realizácie projektu :  11.12.2013

Os č. :                                                       4

Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č.:                 3.4.1.  
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Opatrenie v rámci ISRÚ MAS :                 3.1.2.

Kód opatrenia :                                           321

Číslo výzvy :                                                 26/PRV/MAS 13

Kód projektu :                                             441131300059

Názov projektu :                                          Viacúčelové ihrisko v obci Važec

Miesto realizácie projektu :                       Važec, okres : Liptovský Mikuláš

NFP poskytnutý na základe zmluvy zložený :

- prostriedky EPFRV v sume 23 972,12 EUR, ktorá predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov

- prostriedky štátneho rozpočtu v sime 5 993,04 EUR, ktorá predstavuje 20% z celkových oprávnených výdavkov

logo  vlajka  logo     logo 


 

VIACÚČELOVÉ IHRISKO

pôvodný stav ihriska pred rekonštrukciou

pôvodný stav ihriska pred rekonštrukciou
Autor: Adriana Ilavská

práce počas rekonštrukcie

práce počas rekonštrukcie
Autor: Adriana Ilavská

práce počas rekonštrukcie

práce počas rekonštrukcie
Autor: Adriana Ilavská

po rekonštrukcii

po rekonštrukcii
Autor: Adriana Ilavská


 
 

 

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Elektrina
0850 111 468
0906 25 25 25
Voda
044/552 1992
0908 916 579
Verejné osvetlenie
044/5294 121
Rozhlas
044/5294 121
webygroup

Úvodná stránka