Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evanjelický augsburského vyznania

História ECAV vo Važci

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

adresa: Ev. a. v. farský úrad, Vernárska 366, 032 61 Važec 

tel.: 044/529 41 47

mail: vazec@ecav.sk

zborový farár: Mgr. Jaroslav Otepka 

zborový dozorca: Ľubomír Motko

kantori: Ján Rysuľa, Viera Rysulová 


 

NEDEĽA KONFIRMANDOV

 

V nedeľu, 03. júla 2016 sme mali v EVANJELICKOM CHRÁME BOŽOM milú slávnosť pod návzom Nedeľa Konfirmadnov.

Spoločne s cirkevným zborom bol ukočený školský rok 2015/2016, pred tvárou Všemohúceho Pána. Na úvod bohoslužieb konfirmadni privítali prítomných a poprosili Pána o milosť a požehnanie. Taktiež prečítali bilbické texty.

Po kázni Slova Božieho sa cirkevnému zboru predstavilo 10 konfirmandov s krátkym pogramom o prežívaní svojej osobnej viery na čele s vedúcim Tomášom Ilavským a Dominikom Bartkom. Na gitare ich doprevádzal M. Paštrnák.

Následne vystúpilo 10 detičiek z detskej besiedky s programom nacvičeným pod vedením vedúcej besiedky Evky Šeďovej. 

Po programe prijali konfirmadni aj detičky požehnanie od kňaza, ku ktorým sa pridali aj učitelia a študenti prítomní v kostole na Službách Božích. 

Po ukočení slávnosti a slávnostnom východe z chrámu nasledovalo občerstvenie a výstavka prác a aktivít Detskej besiedky počas celého roka v Zborovom dome. 

Vďaka PÁNU BOHU za POŽEHNANIE tejto príjemnej slávnosti mládeže.

J. OTEPKA

 

 

 


 

NEDEĽA KONFIRMANDOV

Príprava a nástup pred Službami Božími

Príprava a nástup pred Službami Božími

Príprava a nástup pred Službami Božími

Príprava a nástup pred Službami Božími

Príprava a nástup pred Službami Božími

Príprava a nástup pred Službami Božími

Príprava a nástup pred Službami Božími

Príprava a nástup pred Službami Božími


 
 
Slávnostný vstup do chrámu

Slávnostný vstup do chrámu

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi


 
 
Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi

Konfirmandi


 
 
Deti

Deti

Deti

Deti

Deti

Deti

Deti

Deti


 
 
Východ z chrámu

Východ z chrámu

Východ z chrámu

Východ z chrámu


 

LETNÝ SVATOJÁNSKY KONCERT

Koncert v ECAV kostole vo Važci

Koncert v ECAV kostole vo Važci

Peter Čapó - sólo na organe

Peter Čapó - sólo na organe

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu


 
 
KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu


 
 
KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu

Spevokol CV ECAV z Kežmarku

Spevokol CV ECAV z Kežmarku

Spevokol CV ECAV z Kežmarku

Spevokol CV ECAV z Kežmarku

Spevokol CZ ECAV z Važca

Spevokol CZ ECAV z Važca


 
 
Spevokol CZ ECAV z Važca

Spevokol CZ ECAV z Važca

Spevokol CZ ECAV z Važca

Spevokol CZ ECAV z Važca

účinkujúci a vďační poslucháči

účinkujúci a vďační poslucháči

účinkujúci a vďační poslucháči

účinkujúci a vďační poslucháči


 
 
vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči


 
 
vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči

vďační poslucháči


 
 
vďační poslucháči

vďační poslucháči

Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO-VIRUJU (T

Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO-VIRUJU (Telgárt )
Autor: Adriana Ilavská

umelecký vedúci zboru KRÉDO-VIRUJU Ján Zachar

umelecký vedúci zboru KRÉDO-VIRUJU Ján Zachar
Autor: Adriana Ilavská

spoluúčinkujúci spevokol CZ ECAV Kežmarok

spoluúčinkujúci spevokol CZ ECAV Kežmarok


 
 
spoluúčinkujúci spevokol CZ ECAV Važec

spoluúčinkujúci spevokol CZ ECAV Važec
Autor: Adriana Ilavská


 

Letný svätojánsky koncert

Cirkevný zbor ECAV Važec v spolupráci s Občianskym združením Kresťan Brezno pripravili na sviatočné nedeľné popoludnie dňa 21. júna t.r. letný svätojánsky koncert UBI CARITAS v evanjelickom kostole.

Na koncerte privítal všetkých účinkujúcich a prítomných domáci zborový farár Mgr. Jaroslav Otepka. Účinkoval Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO – VIRUJÚ z Telgártu, ktorý zaspieval desať skladieb v slovenčine, biblickej češtine i hebrejčine. Dirigentom tohto telesa je Dr. Ján Zachar. Sólistami boli: Janka Šifrová, Mirka Kanderová, Jozef Pacek, Majka Gabániová.

Okrem domáceho spevokolu, ktorý prispel do programu dvoma piesňami, spoluúčinkoval aj Spevokol CV ECAV z Kežmarku. Spevy boli konferované p. Dagmar Mihokovou a počas programu mal sólové organové  vstupy p. Peter Čapó.

Záverom prítomných požehnal senior Tatranského seniorátu ECAV, Mgr. Roman Porubän.

Vyslovujeme vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili prekrásneho koncertu a zaplnili celé prízemie i chór kostola. Ďakujeme všetkým šikovným rukám, ktoré pripravili a postarali sa o občerstvenie pre hostí. Cítili sa u nás dobre a veríme, že sa k nám opäť vrátia a potešia nás svojím nádherným spevom.

 

 

                                                                                  Autor textu a fotografií: E. Jelenová

 


 

KONFIRMÁCIA

Pred konfirmáciou

Pred konfirmáciou

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie


 
 
Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie


 

V našom ECAV chráme Božom sa konala dňa 7. júna 2015 slávnosť konfirmácie.

 

Pán Boh si chce aj mladých ľudí použiť v cirkvi. Boh tu určil svoje miesto všetkým, bez rozdielu veku. Preto nás vychováva. Podvečer 6. júna sa konala ústna skúška, aby aj naši tohtoroční konfirmandi mohli ďalej rásť vo viere, aby ich Pán viedol ďalej, pretože ON počíta so všetkými vo svojom pláne spásy.

Nasledujúcu nedeľu slávnostne vstúpili do vyzdobeného chrámu, odpovedali na konfirmačné otázky pred oltárom, vyznali svoju vieru, vyslovili sľub vernosti a prijali sviatosť Večer Pánovej.

Milí mladí priatelia, nech nasledujúce slová z prorockej knihy Daniel znejú vám i nám do ďalších dní ako motto: „ Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých privedú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. “

 

 

                                                                                                          Autor textu: E. Jelenová


 

DEŇ LIPTOVSKO-ORAVSKÉHO SENIORÁTU

Chrám v Pribyline vymaľovaný J. Hálom

Chrám v Pribyline vymaľovaný J. Hálom

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci


 
 
V Skanzene

V Skanzene

V Skanzene

V Skanzene

V Skanzene

V Skanzene

V Skanzene

V Skanzene


 
 

 

Evanjelici sa v sobotu 20. júna t.r. zúčastnili Dňa Liptovsko-oravského seniorátu. Hosťujúcim zborom bola ECAV v Pribyline. Popri úvodných dopoludňajších službách Božích prebiehala detská besiedka, nasledoval úžasný organový koncert mladého virtuóza zo Srbska. Potom program pokračoval v Skanzene. Súbežne prebiehali akcie pre deti, dorast, mládež i dospelých. Vyberali  sme si z bohatej ponuky prednášok, seminárov, biblických hodín, výstav a prezentácií.

Z nášho cirkevného zboru sme sa zúčastnili nielen dospelí, ale aj deti, čomu sa veľmi tešíme. Vybrali sme si zaujímavý program a duchovne sa obohatili. Stretli sme tiež mnohých známych z iných zborov. Povzbudení vo viere a naplnení Duchom sme sa z tejto vydarenej akcie vrátili do svojich domovov.                                                                           

 

                                                                                              Autor textu a fotografií: E. Jelenová

 


 

Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Elektrina
0850 111 468
0906 25 25 25
Voda
044/552 1992
0908 916 579
Verejné osvetlenie
044/5294 121
Rozhlas
044/5294 121
webygroup

Úvodná stránka