Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dokumenty obce

Dokumenty obce

Komunitný plán sociálnych služieb obce Važec
 komunitny_plan_socialnych_sluzieb_obce_Vazec.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

Organizačný poriadok Obecného úradu Važec
 organizacny_poriadok.pdf (5 MB) (5 MB)

Štatút obce Važec
 statut_ucinny_22_01_2015.pdf (258 kB) (258 kB)

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva platný od 26.2.2015
 rokovaci_poriadok.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Dodatok k rokovaciemu poriadku
 dodatok_c.1_k_rokovaciemu_poriadku.pdf (878.4 kB) (878.4 kB)

Zásady odmeňovania poslancov obce
 zasady_odmenovania.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
 zasady_hospodarenia.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Važec
 zasady_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_obce_Vazec.PDF (836.9 kB) (836.9 kB)

Zásady o podmienkach nájmu kritérií a postupe prideľovania nájomných bytov v bytových domoch vo výlučnom vlastníctve obce Važec
 zasady_o_podmienkach_najmu_kriterii_a_postupe_pridelovania_najmonych_bytov.PDF (194.2 kB) (194.2 kB)

Zásady zloženia, použitia finančnej zábezpeky a vysporiadania za užívanie nájomného bytu
 zasady_zlozenia_pouzitia_financnej_zabezpeky.PDF (70.6 kB) (70.6 kB)

Zásady o tvorbe a používaní fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov a nájomných bytov v obci Važec
 zasady_o_tvorbe_a_pouzivani_fondu_prevadzky_udrzby_a_oprav.PDF (63.8 kB) (63.8 kB)

Zásady postupu voči neplatičom nájmu a služieb spojených s bývaním v nájomných bytoch v obci Važec
 zasady_postupu_voci_neplaticom_najmu.PDF (106.3 kB) (106.3 kB)

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Važec
 zasady_pre_vybavovanie_staznosti.PDF (969.6 kB) (969.6 kB)

Zásady pre tvorbu a použite sociálneho fondu
 Zasady_pre_tvorbu_a_pouzitie_socialneho_fondu.pdf (720.4 kB) (720.4 kB)


Poruchové služby

Plyn
0850 111 727
Elektrina
0850 111 468
0906 25 25 25
Voda
044/552 1992
0908 916 579
Verejné osvetlenie
044/5294 121
Rozhlas
044/5294 121
webygroup

Úvodná stránka